Fjernvarme i Karrebæksminde?

Fjernvarme i Karrebæksminde 

Ny folder til husstandsomdeling. Se den her:

Se præsentationen fra AffaldPlus som blev præsenteret på Borgermødet tirsdag den 14 november på Grønnegade Kasserne – i Gamle Ridehal.

Fjernvarme i Karrebæk/Karrebæksminde et stor skridt nærmere. Borgermøde den 25. maj.

Lokalråd Karrebæksminde har siden efteråret 2020 arbejdet på at få fjernvarme til området. Nu er lokalrådets rådgiver klar med et projektforslag, der viser positiv samfundsøkonomi, god selskabsøkonomi og dermed er området et potentielt fremtidigt fjernvarmeområde. Projektet har AffaldPlus som fremtidigt driftsselskab. Den 11. maj forventes de sidste to af de fem ejerkommuner at have godkendt AffaldPlus som fremtidig fjernvarme leverandør. Herefter mødes Lokalrådet og AffaldPlus, og får de sidste detaljer om fremtidens fjernvarme projekt på plads.

Fjernvarme i Karrebæk og Karrebæksminde bliver en realitet, hvis der er opbakning og interesse fra beboerne i området. Lokalrådet har fået positive interesse tilkendegivelser fra godt 70% af borgerne i området. Nu kan der begyndes på mere realistiske og bindende aftaler. Sideløbende skal Næstved Kommune arbejde med de nødvendige ændringer i planlægningen (Varmeplaner, Kommune Plan og Lokalplaner).

Lokalråd Karrebæksminde inviterer til borgermøde den 25. maj kl. 19 i Karrebæk Hallen. Her vil projektforslaget og den fremtidige tidsplan blive fremlagt. Økonomien i projektet, og de forventede omkostninger ved tilslutning samt forbrug af fjernvarme bliver præsenteret og debatteret.

Lokalråd Karrebæksminde besluttede i foråret 2021, at undersøge muligheden for fjernvarme i Karrebæksminde og Karrebæk – altså før den seneste energikrise.

Vi kontaktede i første omgang rådgiverfirmaet Rambøll, som rådede os til at få udarbejdet en screening af vort område for fjernvarme-potentiale. 

Screeningsresultatet viste, at der var mulighed for fjernvarme, såfremt fjernvarmen var baseret på et varmeværk placeret i Karrebæksminde eller Karrebæk. Dvs. ikke fjernvarme leveret via en rørledning fra Næstved Fjernvarme.  

3. maj 2022 afholdte Lokalråd Karrebæksminde borgermøde om fjernvarme med henblik på at veje stemningen blandt borgerne i Karrebæk/Karrebæksminde. Der var inviteret et panel af fagfolk og politikere. Spørgelysten og interessen var stor, og mange måtte desværre afvises ved døren pga. pladsproblemer.

Borgermødet viste en positive stemning for, at gå videre med undersøgelse af muligheden for at etablere fjernvarme. 

Efterfølgende blev der husstandsomdelt en skrivelse, hvor borgerne kunne tilkendegive om man ønskede fjernvarme.

Mere end 50 % af de husstande som modtog skrivelsen har tilkendegivet ønsket om tilslutning til fjernvarme hvis det blev muligt, derudover har både Næstved Kommune, de store boligselskaber, samt Smålandshavet tilkendegivet ønsket om fjernvarme. 

I september 2022 henvendte Lokalrådet sig til Affald Plus med henblik på om selskabet ville overtage projektet, idet Lokalrådet ikke selv ønsker at drive Varmeværk. Affald Plus har efterfølgende tilkendegivet, at de er interesseret og har igangsat undersøgelse med henblik på endeligt tilsagn.

Under hele processen har vi haft et utroligt positivt samarbejdet med mange aktører og fagfolk i fjernvarmebranchen, ikke mindst med Næstved Fjernvarme AmBa. som har stillet mødefaciliteter, og ekspertice mm. til rådighed.

I oktober 2022 fik Lokalrådet økonomi til at igangsætte en endelig undersøgelse, d.v.s. udarbejdelse af et et projektforslag, som nu pågår hos vores samarbejdspartner Rådgiverfirmaet LuVa Consult.

Der er ligeledes udpeget et areal ved Karrebæk-Hallen som kan anvendes til opførelse af et varmeværk. Lokalrådet forhandler i øjeblikket med grundejeren – Næstved kommune -, om pris og endelig placering på området. Næstved Kommune har samtidig igangsat den lovgivningsmæssige behandling med hensyn til kommuneplan og lokalplan mm.

Pressemeddelelse-Fjernvarme-til-Karrebaek-og-Karrebaeksminde

Gerts-oplaeg-til-Borgermoedet

Praesentation-til-borgermoede-den-3-Maj

naestved-kommunes-klimaplan-2020-2030