Nyheder

Så er vi i luften med vores nye hjemmeside. Velkommen – og der sker løbende opdateringer. Siden forventes færdig med udgangen af november, men kan bruges fra i dag.

Januar nyt.

Lokalrådet har taget hul på 2023. Referat fra vores møde den 10. januar kan findes her på siden under referater. Det vigtigste projekt vi arbejder med er Fjernvarmeprojektet. Se mere nedenfor. Herudover arbejdes der løbende med trafik situationen i vores område. Vi har på et møde med Næstved Kommune prioriteret indsatsen. De væsentligste “sorte pletter” er på Karrebækvej – fra Karrebæk til efter Netto – samt Kirkebakken og Strandbakken fra Karrebæk mod Karrebækstorp og Klinteby. På Karrebækvej ønsker vi fodgængerfelter ved busstopstederne samt ved Netto. På Kirkebakke/Strandbakken er det hastighedsbegrænsning og eventuelt 2-1 vej der er på ønskesedlen. Herudover er vi i løbende dialog omkring trafik og parkering i højsæsonen gennem Karrebæksminde til Lungshave og Enø.

Vi arbejder også på at få genstartet initiativet med en forskønnelse af området omkring gadekæret ved Bygaden i Karrebæk. Vi forsøger at finde et par ildsjæle som vil drive projektet og Lokalrådet vil hjælpe med at søge penge hos kommunen. Er der interesserede må I meget gerne kontakte Lokalrådet.

Vi vil i 2023 gå aktivt ind i arbejdet med den kommende Kommunale Strategi Plan. Et af punkterne i strategiplanen handler om Turisme – og vores område er kommunens største og vigtigste turistområde. Vi vil løbende informere om arbejdet og modtager gerne forslag og ideer der kan medtages i arbejdet.

Nyt om fjernvarme projektet.

Vi forventer at modtage et endeligt udkast til et projektforslag med positiv samfundsøkonomi fra vores konsulent Luva i midten af februar. Herefter vil vi hurtigst muligt indkalde til Borgermøde i Karrebækhallen og fremlægge projektet. Vi skal bruge 2-3 uger til at indkalde og planlægge borgermødet. Her kan vi fremlægge en tidsplan for projektet frem til den endelige og forhåbentlige projekt opstart. Den planlægningsmæssige del af projektet (Lokalplan mm.) vil tage ca. 1 år. Alle øvrige detaljer kan færdiggøres sideløbende med planlægningsarbejdet. Vores foretrukne samarbejdspartner AffaldPlus er i gang med at få en selskabsdannelse på plads således, at de kan drive det kommende Fjernvarme selskab i Karrebæksminde. Vi har netop holdt et planlægningsmøde med Næstved kommune og har aftalt møde med AffaldPlus i uge 6.

Læs om status for fjernvarme projektet på Fjernvarme siden.