Hvad arbejder lokalrådet med?

Lokalrådet arbejder med forskellige emner og problemstillinger med betydning for livet og trivslen i vores område. I øjeblikket arbejdet vi meget med at få etableret et fælles fjernvarme net i Karrebæksminde til erstatning for naturgassen. Fjernvarme projektet har sin egen side her på hjemmesiden.

Et andet område vi har arbejdet med gennem tiderne og stadig arbejder med er trafikforholdene i området. Lokalrådet har lavet et dokument med udpegning af de områder hvor der er behov for ændringer. Dokumentet er vi i løbende dialog med Næstved Kommune om. Du kan læse dokumentet på nedenstående link.

Trafikgruppen-2018-og-2022

Herudover er lokalrådet høringsberettiget til ændringer og/eller beslutninger der vedrører lokalplaner der er gældende i vores område. Lokalrådet er også høringsberettiget i de mere overordnede kommunale planer. De kommunale planer kan findes på Næstved Kommunes hjemmeside. Har du spørgsmål til Lokalrådet om disse planer kan du altid kontakte os direkte. Husk, at du altid kan kontakte Næstved Kommune, hvis dine spørgsmål handler specifikt om forståelsen af de gældende planer.

Vi er aktive i Karrebæksminde Forum, et forum oprettet af Karrebæksminde Erhvervsforening. Karrebæksminde Forum har fast repræsentation fra de fleste af områdets foreninger, grundejerforeninger, sejlklub, Næstved Havn, Næstved Turistforening, samt ad.hoc. Næstved Kommune.

Vi er også repræsenteret i Aktivitetsgruppen sammen med Karrebæk Idrætsforening, Karrebæksminde Erhvervsforening og Karrebæksminde Fiskeriforening. Aktivitetsgruppen står for stort set alle de offentlige musik-/festarrangementer som afholdes i løbet af året i Karrebæksminde.

Afholdelse af disse arrangementer medførte tidligere et betydeligt træk på frivillige i den arrangerende forening. Samarbejdet betyder, at der hver eneste gang kan trækkes på stærke kompetencer og en bredere skare af frivillige.